Inspark var första festen vi var med och arrangerade. Det var alltså första designen jag gjorde. Det är dessutom den enda festen som är till för alla elever på skolan, alltså även de som är under 18 år. Biljetten ser annorlunda ut som png-fil än hur den blev i verkligheten. Se bifogad pdf-fil för rätt färger. Klicka på länken : biljett


Annonser