Här är ett reportage jag varit med och planerat samt filmat. Vi valde att göra ett reportage om rökning på Lerums Gymnasiums skolområde och om hur elever sköter de regler som finns, samt om det finns något att göra åt den nedskräpning av cigaretter som finns. För att få fler perspektiv på frågan intervjuade vi elever på skolan som röker alternativt inte röker, verksamhetschefen och en kommunal politiker. Det var mycket material att klippa då flera av intervjuerna var långa och en del svar gick inte att använda. Vi jobbade i programmet Adobe Premiere Pro. Slutresultatet tycker jag blev bra då det har en röd tråd och det blev lyckade intervjuer.

Annonser